آتلیه عکاس دیجیتال سری 10 – 35 سوال با پاسخ

2,200 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    نمونه سوال عکاس دیجیتال 

     مطابق با استاندارد  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال  عکاس دیجیتال مطابق با استاندارد  206224024434446  ، 1-36/11/1/1 سازمان آموزش فنی و حرفه ای در «هميار تست» ارائه دهنده نمونه سوال دوره های مختلف فنی و حرفه ای و آزمون آنلاین و آزمون ادواری