آزمون آنلاین پداگوژی

3,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    با شرکت در این آزمون آنلاین، اطلاعات خودتان را در زمينه 

     پداگوژی (روش تدریس) بيازماييد