انجام عملیات کمک های اولیه سری 3 – 30 سوال

1,500 تومان

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  نمونه سوال انجام عملیات کمک های اولیه

   

  مطابق با استاندارد شماره 325740441  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 • نظرات (0)
  افزودن یک بررسی