نمونه سوال برقكار ساختمان درجه 2 سری 1 – 40 سوال

2,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال کارگر عمومی برقکار ساختمان درجه 2 – مطابق با استاندارد شماره  55/28/1/4 – 8  سازمان آموزش فنی وحرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور