بهداشت وایمنی کار شاخه کار دانش – 50 سوال با پاسخ

4,000 تومان

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  نمونه سوال بکارگیری الزامات و بهداشت و ایمنی در محیط کار

  بهداشت وایمنی کار شاخه کار دانش – 50 سوال با پاسخ

  مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 • نظرات (0)
  افزودن یک بررسی