نمونه سوال بچه گانه و دخترانه دوز سری 2 – 30 سوال با پاسخ

2,300 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 30 سوال دوره بچه گانه و دخترانه دوز از رشته طراحی دوخت

    مطابق با استاندارد آموزشي سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    نمونه سوال بچه گانه و دخترانه دوز از رشته طراحی دوخت مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای – نمونه سوال آزمون آنلاین و آزمون ادواری سازمان آموزش فنی و حرفه ای