بکارگیری الزامات و بهداشت و ایمنی در محیط کار سری 3 – 30 سوال

1,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال بکارگیری الزامات و بهداشت و ایمنی در محیط کار

    مطابق با استاندارد شماره 1-001-47-3257 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  • نظرات (0)
    افزودن یک بررسی