بکارگیری الزامات و بهداشت و ایمنی در محیط کار 4 سری – 150 سوال

6,000 تومان 4,500 تومان

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  نمونه سوال بکارگیری الزامات و بهداشت و ایمنی در محیط کار سری 1 و 2 و 3 و 4 جمعا 150(60 سوال با پاسخ)

  سند به صورت PDF

  مطابق با استاندارد شماره 1-001-47-3257 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 • نظرات (0)
  افزودن یک بررسی