تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS سری 6

2,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 40 سوال تستی  دوره

    تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS

    مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور