تعمیرکار لوازم خانگی، برقی، حرارتی و گردنده درجه 1 سری 1 – 40 سوال

2,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال تعمیرکار لوازم خانگی ، برقی ، حرارتی و گردنده درجه 1 مطابق با استاندارد 55/77/1/3-8  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور