تعمیرکار لوازم خانگی ، برقی ، حرارتی و گردنده درجه 2 سری 2 – 30 سوال

1,600 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال تعمیرکار لوازم خانگی ، برقی ، حرارتی و گردنده درجه 2 مطابق با استاندارد ۵۵/۷۷/۲/۱-۸  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور