تعمیرکار موتورسیکلت درجه 2 سری 2 – 30 سوال با پاسخ

2,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 30 سوال تستی تعمیرکار موتورسیکلت درجه 2

     مطابق با استاندارد 823/42/2/4  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور