تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 سری 5 – 925 سوال با پاسخ

20,000 تومان 15,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 925 سوال با پاسخ مربوط به کل دوره تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

    مطابق با استاندارد 8-43/23 /2/3 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    نمونه سوال تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 مطابق با استاندارد , 3/2/23/43-8 , 8-43/23/2/3 سازمان آموزش فنی و حرفه ای – هميار تست ارائه كننده نمونه سوال دوره های فنی و حرفه ای و برگزار كننده آزمون آنلاين با اعلام نتيجه فوری