تعمیر کار عمومی رایانه شخصی (100ساعت)سری 1 – 40 سوال

1,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال دورهتعمیر کار عمومی رایانه شخصی  از رشته فناوری اطلاعات

    مطابق با استاندارد آموزشی  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور