تعمیر کار عمومی رایانه شخصی (480ساعت)سری 2 – 40 سوال

1,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال دوره تعمیر کار عمومی رایانه شخصی  از رشته فناوری اطلاعات

    مطابق با استاندارد آموزشي سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور