جوشکاری سازه های فولادی سری 1

1,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 40 سوال تستی حرفه جوشکار سازه های فولادی با فرایند اس ام ای وی  smev مطابق با استاندارد شماره 194627 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    همیار تست – نمونه سوال جوشکار سازه های فولادی با فرایند اس ام ای وی  smev مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای و آزمون آنلاین و سوال آزمون ادواری