خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه سری 1 – 30 سوال

تومان۱,۵۰۰

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 30 سوال دوره خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه از رشته طراحي دوخت

    مطابق با استاندارد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

Category: .

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .