راهنمای گردشگری سلامت – 260 سوال با گزینه صحیح

6,000 تومان

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  نمونه سوال راهنمای گردشگری سلامت

  مطابق با استاندارد شماره 1/1/37/91-0    

  91/37/1/1-0   – 511320550010001

  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور