رایانه کار ICDL درجه 2 سری 11 – 55 سوال با پاسخ

3,100 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 55 سوال دوره رايانه كار ICDL درجه 2 از رشته فناوري اطلاعات

    مطابق با استاندارد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور