رایانه کار ICDL درجه 2 – سری هاي 14 و 13 و 8 و 7 جمعا 160 سوال

5,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 160 سوال بدون پاسخ دوره رايانه كار ICDL درجه 2 از رشته فناوري اطلاعات

    مطابق با استاندارد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور