سئوال کارور اتوکد سری 17 – 60 سوال با پاسخ

7,500 تومان 5,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 60 سوال تستی کارور اتوکد  autocad 

    مطابق با استاندارد 3152/67 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور