سازنده تولیدات نمدی دست دوز سری 4 – 40 سوال با پاسخ

2,500 تومان

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  تعداد 40 سوال دوره سازنده تولیدات نمدی دست دوز  از رشته صنایع دستی (بافت)

  مطابق با استاندارد 7318-81-017-1, 2-017-81-7318, 1-620-55-5917  آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

   

  استاندارد های  7318-81-017-1, 2-017-81-7318, 1-620-55-5917

Categories: , .

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .