نمونه سوال کاردان فنی ساختمان -تاسیسات برقی – اسفند 91

2,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    سوالات آزمون ورود به حرفه کاردان های فنی ساختمان رشته تاسیسات برقی – 60 سوال – اسفند 91