سوال مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای سری 4 – 40 سوال

2,000 تومان

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  نمونه سوال مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای

  مطابق با استاندارد  2-19/11/1/2  و  123124334434441 و  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

   

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  سوال مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مطابق با استاندارد 2-19/11/1/2 و 123124334434441 سازمان آموزش فنی و حرفه ای نمونه سوال دوره های آزمون آنلاين و آزمون ادواری