سوال پرورش دهنده توت فرنگی سری 3 – 40 سوال با پاسخ

2,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    سوال پرورش دهنده توت فرنگی

    مطابق با استاندارد 6-11/28/1/1 سازمان آموزش فنی و حرفه ای  

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  • نظرات (0)
    افزودن یک بررسی