نمونه سوال طراحی صفحات وب سری 2 – 60 سوال

3,000 تومان 2,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال دوره طراحی صفحات وب (مقدماتی)

    مطابق با استاندارد آموزشی

    سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور