طلا ساز و جواهر ساز سری 3 – 30 سوال با پاسخ

2,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 30 سوال دوره طلاساز و جواهر ساز کار ودانش  از رشته صنایع دستی و هنری

    مطابق با استاندارد 2/ 1/ 10/ 80- 8 آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    نمونه سوال طلا و جواهر ساز مطابق با استاندارد  2/ 1/ 10/ 80- 8 سازمان آموزش فنی و حرفه ای – هميار تست ارائه كننده نمونه سوال دوره های فنی و حرفه ای و برگزار كننده آزمون آنلاين با اعلام نتيجه فوری

Categories: , .

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .