نمونه سئوال کارور اتوکد سری 5 – 40 سوال با پاسخ

2,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 40سوال تستی کارور اتوکد  autocad 

    مطابق با استاندارد 3152/67 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور