نمونه سئوال كارگر عمومی بنای سفت کار – 13 سوال با پاسخ

1,300 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

     حرفه  کارگر عمومی بنای سفت کار  مطابق با استاندارد

     سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

Category: .

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .