كارگر عمومی لوله كش و نصاب وسايل بهداشتی درجه 3 – 30 سوال با پاسخ

2,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 30 سوال تستی حرفه كارگر عمومی  لوله كش و نصاب وسايل بهداشتی درجه 3  – با پاسخ مطابق با

    استاندارد 8-71/06/3/1/  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

Categories: , .

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .