كارگر عمومی لوله كش و نصاب وسايل بهداشتی 3 سری – 90 سوال

3,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 90 سوال تستی حرفه كارگر عمومی لوله كش و نصاب وسايل بهداشتی درجه 3  – 60 سوال با پاسخ مطابق با

    استاندارد 8-71/06/3/1/  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

Categories: , .

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .