مدیریت فروشگاه اینترنتی سری 3 -55 سوال با پاسخ

3,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

     سوال دوره مدیریت فروشگاه اینترنتی  از امور مالی و بازرگانی مطابق با  کد استاندارد: 3-91/42/2/1  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور