مربی مهد کودک زیر 5 سال سری 7 – 40 سوال با پاسخ

2,500 تومان

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  نمونه سوال مربی مهد کودک

  مطابق با استاندارد 1/1/21/34-1  و  234240490010002 و  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

   

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  سوال مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مطابق با استاندارد 34/21/1/1-1 و 234240490010002 سازمان آموزش فنی و حرفه ای نمونه سوال دوره های آزمون آنلاين و آزمون ادواری