مسئول پیاده سازی سامانه HSE سری 4 – 40 سوال

2,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال مسئول پیاده سازی سامانه HSE

    مطابق با استاندارد شماره 11/12/2 -2 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  • نظرات (0)
    افزودن یک بررسی