نقاش درجه 2 (مقدماتی) سری 4 – 60 سوال

3,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال تستی نقاش مقدماتی درجه 2

    مطابق با استاندارد  1-61/33/1/2  —  61/33/1/2-1     —  731620830580001   سازمان آموزش فنی و حرفه ای


    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  • نظرات (0)
    افزودن یک بررسی