نقاش رنگ و روغن سری 2 – 690 سوال جديد کد 731620830030001

5,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال تستی نقاش رنگ و روغن

    مطابق با استاندارد  1-61/15/1/1  – —  731620830030001  سازمان آموزش فنی و حرفه ای


    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  • نظرات (0)
    افزودن یک بررسی