نقاش پيشرفته درجه 1 سری 5 – 260 سوال جدید کد 731620830540001

5,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال تستی نقاش پيشرفته درجه 1

    مطابق با استاندارد  1-61/33/1/2  —  61/33/1/2-1  , 731620830540001  سازمان آموزش فنی و حرفه ای


    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  • نظرات (0)
    افزودن یک بررسی

Categories: , .

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .