نمونه سئوال نقشه کشی عمومی ساختمان سری 14 – 40 سوال با پاسخ

تومان۲,۵۰۰

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  تعداد 40 سوال تستی حرفه

  نقشه كشی عمومی ساختمان درجه 2

   مطابق با استاندارد 32/54/2/3/ – 0 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور