نمونه سوال آرایشگر موی زنانه سری 14- 70 سوال

تومان۴,۰۰۰ تومان۲,۶۰۰

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال آرایشگر موی زنانه

    مطابق با استاندارد شماره 70/34/1/1 – 5 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور