نمونه سوال بازاریابی فروشگاه مجازی 30 سوال تشریحی با پاسخ

2,500 تومان

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  تعداد 30 سوال تشریحی دوره بازاریاب فروشگاه مجازی از رشته فناوری اطلاعات مطابق با استاندارد شماره ١ ٢ ٢ ١ ٣ ٠ ٥ ٣ ٠ ٠ ٥ ٠ ٠ ٠ ١  سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  نمونه سوال تستی بازاریاب از رشته فناوری اطلاعات مطابق با استاندارد

  ١ ٢ ٢ ١ ٣ ٠ ٥ ٣ ٠ ٠ ٥ ٠ ٠ ٠ ١

  2431/1/ 9

  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کاری از «سایت همیارتست » برگزار کننده آزمون آنلاین آزمایشی و ارائه دهنده نمونه سوال های دوره های مختلف آزمون ادواری و آزمون آنلاین سازمان آموزش فنی و حرفه ای

Categories: , .

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .