نمونه سوال بافنده پوشاک دومیل سری 12 – 30 سوال با پاسخ

2,100 تومان

 • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  تعداد 30 سوال

  دوره بافنده بافنده پوشاک دومیل از رشته طراحی دوخت

  مطابق با استاندارد 55/50/1/2-7  آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  نمونه سوال بافنده پوشاک دومیل از رشته طراحی دوخت مطابق با استاندارد 73-18-028-1 و استاندارد 55/50/1/2-7  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کار از همیار تست اراده دهنده نمونه سوال دوره های مختلف و آزمون ادواری و فنی و حرفه ای و برگزار کننده آزمون آنلاین