نمونه سوال بایگان سری 2 – 50 سوال با پاسخ

2,100 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 50سوال دوره بایگان از رشته امور اداری

    مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور