نمونه سوال بایگان سری 3 – 200 سوال با پاسخ

8,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 200سوال دوره بایگانی از رشته امور اداری

    3-95/31/1/2

    مطابق با استاندارد 3-95/31/1/2 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور