نمونه سوال بنای سفت کار درجه 1 – سری 3 و 4 – 80 سوال

تومان۳,۰۰۰

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای
    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

     حرفه  بنای سفت کار درجه 1 مطابق با استاندارد شماره 1/4/1/23/51-9  سازمان آموزش فنی و حرفه ای