نمونه سوال تعمیر کار برق خودرو سری 3 – 50 سوال

2,200 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال تستی تعمیرکار برق خودرو  

    مطابق با استاندارد شماره 8-55/42/2/3 سازمان آموزش فنی و حرفه ایدانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    نمونه سوال تعمیر کار برق خودرو مطابق با استاندارد  8-55/42/2/3سازمان آموزش فنی و حرفه ای کاری از «هميار تست» ارائه دهنده نمونه سوال دوره هاي مختلف فنی و حرفه ای و برگزار كننده آزمون آنلاين