نمونه سوال تعمیر کار برق خودرو درجه 2 سری 9 با پاسخ

2,500 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    نمونه سوال تستی تعمیرکار برق خودرو  

    مطابق با استاندارد شماره 55/42/2/3-8 سازمان آموزش فنی و حرفه ایدانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    نمونه سوال تعمیر کار برق خودرو درجه 2 مطابق با استاندارد  55/42/2/3-8 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کاری از «هميار تست» ارائه دهنده نمونه سوال دوره های مختلف فنی و حرفه ای و برگزار کننده آزمون آنلاين