نمونه سوال تند خوان سري 1 – 40 سوال

تومان۲,۰۰۰

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    تعداد 40 سوال دوره تند خوان از رشته امور اداري مطابق با استاندارد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه ايدانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور