نمونه سوال درودگر درجه 2 سری 1 – 40 سوال

تومان۲,۰۰۰

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    نمونه سوال درودگر درجه 2 

    مطابق با استاندارد  سازمان آموزش فنی و حرفه ای