نمونه سوال راه اندازی آسانسور پایه 3 سری 5 – 50 سوال با پاسخ

2,700 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    50 سوال با پاسخ

    نمونه سوال راه اندازی آسانسور پایه 3

    مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور