نمونه سوال طراحی معماری داخلی ، 2 سری – 80 سوال

3,000 تومان

  • نمونه سوال آزمون مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    سوال طراحی معماری داخلی  از رشته ساختمان

    مطابق با استاندارد شماره 0-21/25/1/2 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

    دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

Category: .

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .